Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Bekendmaking van een omgevingsvergunning

De stad Eeklo laat u weten dat de bvba Vandeputte Marc, Ambachtenstraat 7 te 9900 Eeklo, een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft ingediend bij de Deputatie.

De aanvraag heeft betrekking op de Ambachtenstraat 7 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend: Eeklo, 2e afdeling, sectie F, nr. 0487/D.
 
Het onderwerp van de aanvraag omvat:
  • hernieuwing en verandering van een gasopslagplaats.
 
De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 24 januari 2018 tot 23 februari 2018 ter inzage van het publiek op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo, alle werkdagen van 9 tot 12.30 uur en woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur (tel: 09 218 28 20).
 
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, Industrielaan 2 te Eeklo en dit uiterlijk op 23 februari 2018. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd. 
 
Eeklo, 23 januari 2018
 
 
De burgemeester,
get. Koen LOETE


Zoeken